Столична лекарска колегия на БЛС

Арбитражна комисия

Мисия

Арбитражна комисия на Столична лекарска колегия на БЛС.  

Председател на Арбитражна комисия на СЛК на БЛС

д-р Юрий Жечев

Членове на Арбитражна комисия

Д-р Румен Танев
Д-р Красимир Катерински
при разглеждане на казус с ОПЛ - д-р Павлина Здравкова
при заместване д-р Димитър Дамянов