Столична лекарска колегия на БЛС

Благодарствено писмо от д-р Боянова, посетила клиничен курс по ендокринология

До Столична лекарска колегия на БЛС
До Председателя на УС на СЛК на БЛС д-р Ваньо Видков,
ул. Ами Буе 48, п.к. 1606,
гр. София

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
От Д-р Мира Боянова, специалист по ендокринология и
болести на обмяната, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ
Токуда

Уважаеми г-н Председател на Управителния Съвет на СЛК на
БЛС, Д-р Ваньо Видков,
Уважаеми Заместник – Председатели на УС на СЛК на БЛС,
Уважаеми членове на Управителния съвет на СЛК на БЛС,

Бих желала да благодаря на всички членове на Управителния
съвет на СЛК на БЛС за предоставената ми възможност да участвам
в клиничния курс по ендокринология „Clinical Endocrinology Update
2023”, който се проведе дистанционно в периода 21-23 септември
2023 година.
Вярвам, че мисията на всеки лекар е на първо място да оказва
възможно най-квалифицирана помощ на пациентите и
непрекъснатото обучение е единственият път към това. Клиничният
опит, колкото и полезен да е той, не е достатъчен сам по себе си в
настоящата реалност на непрекъснато развитие на медицинската
наука. Смятам, че създаването на Фонд „Млад Лекар“ е една огромна
стъпка напред в създаването на конкурентни кадри във всички сфери

на медицината и начертава пътя за сформиране на една по-
приятелска среда за реализация на младите лекари в нашата родина.
Поздравявам всички членове на СЛК на БЛС за решението да
сформират този фонд.

С уважение, Д-р Боянова