Столична лекарска колегия на БЛС

Благодарствено писмо от д-р Симеон Андреев, посетил курс чрез финансиране от Фонд “Млад лекар” на СЛК

Д-р Симеон Андреев от болница “Вита” се обърна към Столчина лекарска колегия за финансиране на курс преди няколко месеца. След като се върна от успешно преминалото практическо обучение, той споделя подобробности за възможността, която има.

Ако и Вие сте млад, мотивиран да се развива лекар, членуващ в Столична лекарска колегия, може да се обърнете към ръководството на СЛК тук:
https://slkbls.eu/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4-%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%80/

Сега споделяме с Вас неговото премивяване.

Ето какво разказа урологът д-р Симеон Андреев:

Уважаеми д-р Видков,

С настоящото писмо бих желал да благодаря за оказаната финансова помощ, която получих от фонд Млад лекар към Столична лекарска колегия, която ме подпомогна да посетя курс на тема       „ Videosurgery in pediatric Urology “, проведен в IRCAD Страсбург между 14 и 16 март 2024 година.

Обучението, което преминах съдържаше лекционна и практична част, като последната беше водена от водещи в областта на детската урология експерти в световен мащаб. Курса обхвана всички видове интервенции в нашата специалност, които са утвърдени като златен стандарт в лечението на деца с вродени урологични заболявания.

 Посетеният от мен курс ми позволи да надградя уменията, които съм придобил до момента, както и да придобия нови такива. След посетеният курс, заедно с екипа на отделението по Урология в МБАЛ Вита възнамеряваме да въведем нови методи в Лапароскопското лечение на вроденият мегауретер и Везикоуретерореналният рефлукс при деца, неприлагани до момента в България. Описаните интервенции са с много къс болничен престой за оперираните деца и са по-атравматични.

С Уважение:

д-р Симеон Андреев

МБАЛ Вита София