Столична лекарска колегия на БЛС

Важно: От 1 януари 2024 г. членският внос става 18.66 лв на месец