Столична лекарска колегия на БЛС

СРЗИ даде указания към ОПЛ за ваксината Hexacima

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На Вашето внимание представяме най-актуалнта информация за ваксината Hexacima, която постъпи в СЛК от СРЗИ. Публикуваме пълния текст без редакторска намеса:

“В Столична РЗИ е получено писмо от Министерство на здравеопазването с изх. № 16-00-52/10.08.2023 г., относно забавена доставка на шесткомпонентната ваксина Hexacima, във връзка с което Ви информирам:

В края на м. 07.2023 г. в Министерството на здравеопазването е получена информация от изпълнителя на договора за доставка на шесткомпонентната ваксина Hexacima, която се прилага за задължителна имунизация при деца от двумесечна възраст след раждането, за невъзможност да извърши своевременна доставка на заявените количества дози, поради производствени проблеми, свързани с опаковането на ваксината.

Съгласно условията на сключения между МЗ и изпълнителя договор, доставката на поръчаното количеството ваксина е било планирано за периода юли-август 2023 г.

Поради посоченото забавяне, следва да имате предвид, че в склада на МЗ, както и в повечето РЗИ няма наличности от ваксината Hexacima.

Във връзка с гореизложеното, следва да създадете необходимата организация за изпълнение на следните указания, свързани със забавянето на доставката на Hexacima:

1. Приоритетно да обхванете с първи прием Hexacima неваксинираните деца от 2 месечна възраст с наличните количества от ваксината.

2. Временно да отложите прилагането на втори и/или трети прием на ваксината Hexacima на подлежащите деца, съобразно наличните Ви количества до второ разпореждане и след изпълнение на т.1.

3. В срок до 18.08.2023 г. на имейл pek@srzi.bg, следва да изпратите информация за необходимите ви количества Hexacima за периода септември-октомври 2023 г., вкл. и за обхващане на неваксинираните от Вас през 2023 г. с първи, втори или трети прием шесткомпонентна ваксина, поради недостиг.

При необходимост от  евентуални последващи действия за изпълнение на Имунизационния календар, както и относно предстоящата доставка на Hexacima ще бъдете допълнително информирани.

С уважение,

Д-Р ДАНЧО ПЕНЧЕВ, ДМ

Директор на Столична регионална здравна инспекция