Столична лекарска колегия на БЛС

ГРАФИК на семинар за лекари – “Правни аспекти в медицината”, организиран от СЛК

Столична лекарска колегия организира семинар за лекари под наслов “Правни аспекти в медицината”, който се изнася от водещи юристи в сферата на медицинското право. 

В четири модула юристите адв. Иван Сотиров, адв. Владислава Галева, адв. Свилена Димитрова и адв. Мария Шаркова представят пред медиците правните аспекти на тяхната професия, като поставят темите за видовете отговорност при неблагоприятен изход от лечение, доказателствената сила на медицинската документация и насоки за попълването й, комуникацията между лекар и пациент и др. 

ГРАФИК на провеждане на семинара към момента: 

– на 28 юни 2023г. от 13:00 ч. в УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов” – проведен; 

– на 5 юли 2023г. от 13:30 ч. в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда – в Аулата на ет.9. В „Токуда“ семинарът ще бъде отворен и за външни лица-лекари членове на СЛК, като е необходимо предварително записване и заявка на unimed_sf@abv.bgпроведен

– на 6 юли 2023г. от 15:30 ч. в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център, където семинарът ще бъде само за служителите там поради малкия капацитет на наличната зала и не е необходимо предварително записване – предстоящ

– на 12 юли 2023г. от 13:30, в УНИВЕРСИТЕТСКА ПЪРВА МБАЛ – СОФИЯ “СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ”, където капацитетът на залата позволява външни лица- лекари, членове на СЛК, като е необходимо предварително записване и заявка на unimed_sf@abv.bg;  предстоящ