Столична лекарска колегия на БЛС

Заседания на УС на СЛК на БЛС

Заседание

03.07.2023 г.

Заседание

31.05.2023 г.

Заседание

3.05.2023 г.

Заседание

3.04.2023 г.

Заседание

6.03.2023 г.

Заседание

6.02.2023 г.