Столична лекарска колегия на БЛС

Инициативи

Столична лекарска колегия осигурява на членовете си безплатен достъп до списания и книги на научното издателство Springer

СЛК и МУ-София ще си сътрудничат за обучението на новозавършили лекари

СЛК стартира “Заместване на общопрактикуващи лекари – гр. София”

Столична лекарска колегия на БЛС дарява 10 000 лева за пострадалите от земетресенията в Турция и Сирия чрез БЧК

Огромен интерес беляза конференцията “Лекарска грешка и правила за добра медицинска и клинична практика”, организирана от СЛК

СЛК организира конференция “Лекарска грешка и правила за добра медицинска и клинична практика”