Столична лекарска колегия на БЛС

Информация от МЗ във връзка със случаи на коклюш в страната

Уважаеми колеги, информираме Ви за писмо от МЗ, постъпило в ЦУ на БЛС и изпратено до СЛК na 16.04.24 г., във връзка със случаи на коклюш в страната:

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

За първите 3 месеца от 2024 г. в страната са регистрирани 114 случая на коклюш. Най-висока е заболяемостта при кърмачета – 24,8%000 (14 сл.), следвани от децата на възраст 10-14 г. – заболяемост 12,4 %000 (40 сл.).

89,5% от заболелите са на възраст до 19 г. – 102 сл. Сред тях, най-висок е относителният дял  на заболелите на възраст 10-14 г. – 39,2%, следвани от децата на 5-9 г. – 18,6%, децата на 1-4 г. – 14,7%, децата на 0 г. и на 15-19 г. – по 13,7%.

Единични случаи на коклюш са докладвани и при лица на възраст над 25 г. Болшинството от случаите са при деца, подлежащи на задължителни имунизации или реимунизации.

Изпълнението на Имунизационния календар на Република България през последните години отчита пропуски в обхвата с ваксина срещу коклюш в различните детски възрасти.

Поради нарастване на регистрираните случаи на коклюш, основно засягане на деца в имунизационна възраст и установените пропуски в имунизационния обхват е необходимо да предприемете следните действия:

1. Информация за заболяването, начин на заразяване, клинично протичане, ваксинопрофилактика публикувайте на интернет страниците на РЗИ.

2. Всички общопрактикуващи лекари да направят преглед на имунизационния статус на децата от пациентския си списък, подлежащи на имунизация и реимунизация срещу коклюш.

2.1. При установяване на деца с пропуски в основната имунизация, в зависимост от възрастта следва да бъдат имунизирани с многокомпонентни ваксини. При необходимост, РЗИ оказва съдействие при изготвянето на индивидуални планове.

2.2. При установяване на деца на възраст на и над 7 г. с липсваща първична имунизация или реимунизация през втората година същите се обхващат след изготвяне на индивидуален план. При необходимост, РЗИ оказва съдействие при изготвянето на индивидуални планове.

2.3. При установяване на деца с пропуски в реимунизациите срещу коклюш, съобразно възрастта на децата, следва да се прилага следната ваксина:

2.3.1. при пропусната реимунизация на 6 г. възраст: децата на 7-11 г. да се обхванат с една доза Tetraxim;

2.3.2. при пропусната реимунизация на 12 г. възраст: децата на 13-16 г. да се обхванат с една доза Boostrix.

При необходимост от допълнителни количества ваксини, същите може да получите със заявка от склада на МЗ.

Обръщаме внимание, че имунизации срещу коклюш не следва да се отлагат безпричинно. Препоръки за имунизации при деца с хронични заболявания, както и с алергии към млечен протеин и др. са описани в Методическо указание за имунизации при деца с хронични заболявания, утвърдено със заповед № РД-01-71/16.02.2024 г. на министъра на здравеопазването.

С уважение,

ДОЦ. Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ

Главен държавен здравен инспектор