Столична лекарска колегия на БЛС

Информация от СРЗИ във връзка със Заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-318/08.05.2024 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки срещу коклюш  в страната

Писмо от Столичната РЗИ до:

ОПЛ В ОБЛАСТ „СОФИЯ-ГРАД“

РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЛЗ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ, КОИТО ОБСЛУЖВАТ НЕДОНОСЕНИ НОВОРОДЕНИ

ДРУЖЕСТВОТО НА СОФИЙСКИТЕ ОПЛ

СТОЛИЧНА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка със Заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-318/08.05.2024 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки срещу коклюш  в страната (в сила от 09.05.2024 г.) и обнародваната в бр. 40 от 07.05.2024 г. на Държавен вестник Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за имунизациите в Република България, Ви информирам:

1. В Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2 на Наредба 15 за имунизациите в Р. България се променя имунизационната възраст в седмици, от която стартират трите приема на основната имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, ХИБ инфекции и хепатит Б (при прилагане на комбинирана ваксина, съдържаща хепатит Б ваксина) – съответно от 6-та, 10-та и 14-та седмица, както и на първичната имунизация срещу пневмококови инфекции – съответно от 6-та и 14-та седмица.

2. В Приложение № 2 към чл. 7, ал. 2, т. II на наредбата, прилагането на комбинирана ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш (ацелуларна компонента) (ДТКа) с намалено антигенно съдържание се препоръчва за:

– лица, родени преди 01.01.2008 г., при които не е прилагана ваксина срещу коклюш през последните 5-10 години;

– пасивна защита срещу коклюш в ранна детска възраст чрез имунизация на майката през периода от 27-а до 36-а гестационна седмица на бременността;

– възрастни лица, които са в близък контакт с кърмачета до 12-месечна възраст.

Прилагам изменената наредба за сведение и изпълнение.

В допълнение Ви напомням, че всички общопрактикуващи лекари следва да направят преглед на имунизационния статус на децата от пациентския си списък, подлежащи на имунизация и реимунизация срещу коклюш и да предприемат действия за своевременното им имунизиране при достигане на съответната възраст без необосновано отлагане. За целта, в Столична РЗИ са налични в достатъчно количество от съответните за възрастта ваксини, във връзка с което следва правилно да планирате и заявявате необходимото Ви количество биопродукти.

В заключение Ви информирам, че в Столична РЗИ е създадена организация за имунизация на бременни жени в 27-36 гестационна седмица с комбинирана ваксина ДТКа с намалено антигенно съдържание, при представяне на медицински документ, от който е виден настоящия период на бременността, издаден след проведен преглед (наблюдение, насочване за имунизация) от специалист по акушерство и гинекология, ОПЛ или друг медицински специалист. Подробна информация за записване на час за имунизация и работното време на кабинета е налична на сайта на Столична РЗИ.”