Столична лекарска колегия на БЛС

История на СЛК

06. 02. 2023 г. - до момента
Д-р Ваньо Видков, председател на УС на СЛК на БЛС
11. 06. 2021 г. - 06. 02. 2023 г.
Д-р Асен Меджидиев, председател на УС на СЛК на БЛС
/втори мандат/
31. 03. 2018 г. – 11. 06. 2021 г.
Д-р Асен Меджидиев, председател на УС на СЛК на БЛС
/първи мандат/
два мандата
Проф. Милан Миланов, председател на УС на СЛК на БЛС
два мандата
Д-р Методи Маджаров, председател на УС на СЛК на БЛС
един мандат
Проф. Михаил Протич, председател на УС на СЛК на БЛС
един мандат
Проф. Димитър Шойлев, председател на УС на СЛК на БЛС