Столична лекарска колегия на БЛС

Контролна комисия

Мисия

Един от органите на Столична лекарска колегия на БЛС е Контролната комисия.  

Председател на Контролна комисия на СЛК на БЛС

д-р Димитър Дамянов

Членове на Контролна комисия

Д-р Георги Балканджиев
Д-р Маргарита Банова
Д-р Илиян Томов
Д-р Христо Галов
Д-р Валери Лесигерски
Проф. Андрей Галев
Д-р Георги Филипов
Доц. Стоян Сопотенски