Столична лекарска колегия на БЛС

Контролна комисия

Мисия

Един от органите на Столична лекарска колегия на БЛС е Контролната комисия.  

Председател на Контролна комисия на СЛК на БЛС

Доц. Николай Велинов

Членове на Контролна комисия

Д-р Иван Христов
Д-р Виктор Спасов
Доц. Радин Цонев
Проф. Андрей Галев
Доц. Красимира Казалъкова
Д-р Петър Илков
Д-р Маргарита Банова
Д-р Пламен Франгов