Столична лекарска колегия на БЛС

СЛК организира конференция “Лекарска грешка и правила за добра медицинска и клинична практика”

Уважаеми колеги,

В периода 14-16 октомври 2022 г. в гр. Сандански ще се проведе конференция “Лекарска грешка и правила за добра медицинска и клинична практика”, организирана от СЛК с подкрепата на БЛС.

Форумът се фокусира върху две основни теми – лекарската грешка, интерпретирана от трите засегнати страни или 360-градусова гледна точка (юридическа, журналистическа, медицинска)  и дискусия за правилата за добра медицинска практика;

На събитието са  поканени:

  • юристи – представители на органите на съдебната власт и прокуратурата, адвокати и др.;
  • лекари и представители на здравните институции: МЗ, УС на БЛС, НЗОК,  РЗИ и Медицински одит, Български зъболекарски съюз, Български фармацевтичен съюз, директори на болнични заведения, председатели на регионални лекарски колегии, председателите на Дружества към СЛК, на БАПЗГ и др.;
  • представители на медиите, които отразяват профилирано работата на лекарите и здравния сектор;

В програмата на събитието ще участват доказани в своята област експерти, с които вярвам, че ще реализираме форум с висок принос. Аудиторията ще се запознае с достиженията и практическите приложения по темата лекарска грешка и добри медицински практики, посветени на човешкото здраве и качество на живот. 

Събитието се организира и инициира от УС на СЛК с подкрепата на БЛС. 

Уважаеми колеги,

В периода 14-16 октомври 2022 г. в гр. Сандански ще се проведе конференция “Лекарска грешка и правила за добра медицинска и клинична практика”, организирана от СЛК с подкрепата на БЛС.

Форумът се фокусира върху две основни теми – лекарската грешка, интерпретирана от трите засегнати страни или 360-градусова гледна точка (юридическа, журналистическа, медицинска)  и дискусия за правилата за добра медицинска практика;

На събитието са  поканени:

  • юристи – представители на органите на съдебната власт и прокуратурата, адвокати и др.;
  • лекари и представители на здравните институции: МЗ, УС на БЛС, НЗОК,  РЗИ и Медицински одит, Български зъболекарски съюз, Български фармацевтичен съюз, директори на болнични заведения, председатели на регионални лекарски колегии, председателите на Дружества към СЛК, на БАПЗГ и др.;
  • представители на медиите, които отразяват профилирано работата на лекарите и здравния сектор;

В програмата на събитието ще участват доказани в своята област експерти, с които вярвам, че ще реализираме форум с висок принос. Аудиторията ще се запознае с достиженията и практическите приложения по темата лекарска грешка и добри медицински практики, посветени на човешкото здраве и качество на живот. 

Събитието се организира и инициира от УС на СЛК с подкрепата на БЛС. 

Уважаеми колеги,

В периода 14-16 октомври 2022 г. в гр. Сандански ще се проведе конференция “Лекарска грешка и правила за добра медицинска и клинична практика”, организирана от СЛК с подкрепата на БЛС.

Форумът се фокусира върху две основни теми – лекарската грешка, интерпретирана от трите засегнати страни или 360-градусова гледна точка (юридическа, журналистическа, медицинска)  и дискусия за правилата за добра медицинска практика;

На събитието са  поканени:

  • юристи – представители на органите на съдебната власт и прокуратурата, адвокати и др.;
  • лекари и представители на здравните институции: МЗ, УС на БЛС, НЗОК,  РЗИ и Медицински одит, Български зъболекарски съюз, Български фармацевтичен съюз, директори на болнични заведения, председатели на регионални лекарски колегии, председателите на Дружества към СЛК, на БАПЗГ и др.;
  • представители на медиите, които отразяват профилирано работата на лекарите и здравния сектор;

В програмата на събитието ще участват доказани в своята област експерти, с които вярвам, че ще реализираме форум с висок принос. Аудиторията ще се запознае с достиженията и практическите приложения по темата лекарска грешка и добри медицински практики, посветени на човешкото здраве и качество на живот. 

Събитието се организира и инициира от УС на СЛК с подкрепата на БЛС.