Столична лекарска колегия на БЛС

Огромен интерес беляза конференцията “Лекарска грешка и правила за добра медицинска и клинична практика”, организирана от СЛК

Огромен интерес беляза конференцията “Лекарска грешка и правила за добра медицинска
и клинична практика”, организирана от СЛК с подкрепата на БЛС. Аудиторията на залата събра над
230 участници. Конференцията беше открита от вицепрезидента Илияна Йотова, министъра на здравеопазването д-р Асен Меджидиев, председателя на УС на БЛС д-р Иван Маджаров, и.д.председател на УС на СЛК д-р Ваньо Видков, кмета на Сандански Атанас Стоянов.
Лекари, юристи и представители на медиите дискутираха двете основни теми на събитието –
лекарската грешка и правилата за добра медицинска практика.
В първият – медицински панел на форума се включиха доказаните в сферата си ексерти – проф.
Златица Петрова, консултант към ИА „Медицински надзор“, акад. Владимир Овчаров, дмн –
Хоноруван преподавател в Университетската катедра по анатомия, хистология и ембриология МФ
МУ – София и почетен ректор на МУ – София. В медицинския панел се включиха и гостите на
форума от Гърция: д-р Атанасиос Ексадактилос, председател на Лекарски съюз – Гърция, от
Сърбия: проф. Спасое Попович от Районна лекарска камара на Белград заедно с д-р Миодраг
Станич и д-р Михайло Степанич и от Турция – проф. Хакан Янар.

Конференцията “Лекарска грешка и добра медицинска и клинична практика” продължи с втория –
юридически панел. Модератор на юридическата част от форума е адв. Иван Сотиров, юрист на
СЛК, а панелисти са съдия Богдана Желявска, членът на ВСС (прокурорска квота) Евгени Иванов,
юристът Явор Нотев и адвокатите по медицинско право адвокат д-р Мария Петрова и адв. Мария
Шаркова.
Форумът на Столична лекарска колегия и БЛС продължава с трети панел – нагласите на
обществото и призмата на медиите по темата “Лекарска грешка и добра медицинска практика”.
Водещият на предаването “120 минути” Светослав Иванов и журналистът Венелина Гочева – в-к
“24 часа” провеждат дискусия с аудиторията от медици и юристи.