Столична лекарска колегия на БЛС

Младежка секция на СЛК

За нас

Младежката секция (МС) към Столична лекарска колегия (СЛК) на БЛС бе учредена на 10 май 2022 г. от над 130 млади лекари, участвали в Учредителното Събрание. СЛК наброява над 10 000 лекари или близо една трета от лекарите в България, като над 2500 от тях са младите медици – под 40-годишна възраст. В своята работа и решения Секцията се ръководи от председател, зам.-председател, секретар и управителен съвет, състоящ се от 8 членове. 

Мисия

Младежката секция към СЛК на БЛС е първата по рода си структура, обединяваща младите лекари в София, водени от идеята, че само сдружените хора могат да постигат устойчив успех. Мисията на новосъздадената структура е да предлага, реализира и работи за утвърждаване на отговорната професия на медиците сред младите специалисти, да насърчава професионалното им развитие и достижения, да подпомага и съдейства за надграждане на обучението, квалификацията и достигането до все по-високи нива на компетентност сред младите лекари.

Да обединим усилия и идеи с поглед напред към подобряване условията за обучение и работа на младите лекари в България!

Председател на Младежка секция към СЛК

д-р Диян Ганев

Зам.-председател на Младежка секция към СЛК

д-р Ивайло Богомилов

Секретар на Младежка секция към СЛК

д-р Христина Христова

Членове на УС на Младежка секция към СЛК

Д-р Петя Стефанова
Д-р Ани Влахова
Д-р Мария Калинкова
Д-р Десимира Миронова
Д-р Ива Политова
Д-р Гергана Дикова
Д-р Радостин Радушев
Д-р Петя Ценимир