Столична лекарска колегия на БЛС

Обява за работа от НЕЛК за КАРДИОЛОГ

НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ /НЕЛК/

НЕЛК е органът, пред който се обжалват експертните решения постановени от ТЕЛК на територията на цялата страна.

В структурата на НЕЛК функционират 5 специализирани лекарски състава за различни заболявания. Във всеки състав работят висококвалифицирани лекари със специалност по съответния профил. Жалбите се разглеждат освен в специализирания състав по водеща диагноза, така и в други състави (в зависимост от заболяванията на освидетелстваното лице).

В областта на здравеопазването НЕЛК е една от първите институции, въвели и развили Информационната база данни за лицата, преминали през системата на медицинската експертиза.

Екипът ни желае да присъедини отговорен и представителен кандидат за длъжността „кардиолог“.

Специалистът изпълнява следните основни задачи:

– Извършва експертна дейност в областта на кардиологичната специалност;

– Осъществява консултации и изготвя експертни решения в специализиран състав на НЕЛК;

– Участва  в обсъждането на всички случаи в състава и дава становище при вземане на окончателно  решение;

– Проверява и подписва експертните решения;

– Извършва консултации по искане на другите специализирани  състави;

– Осъществява медицински дейности свързани със спецификата на работата в съответния състав както следва:

* интерпретация на специализирани апаратни и инструментални, лабораторни и функционални изследвания от наличната медицинска документация.

* при необходимост се изисква допълнителна медицинска документация за прецизиране на състоянието на освидетелстваното лице.

Изисквания към кандидата:

– Завършено висше образование по медицина и призната специалност;

– Минимум 5 годишен трудов стаж по медицина;

– Добра комуникативност, отговорност и амбициозност към поставените задачи; 

  • Много добри организационни умения;
  • Желание и умения за работа в екип;

– Дискретност и лоялност;

НЕЛК предлага:

– Коректни трудови взаимоотношения и заплащане;

– Гъвкаво работно време, петдневна работна седмица, на официалните празници се почива;

– Стабилност в работата в дългосрочен аспект;

– Стимулираща работна среда в динамичен и сплотен екип;

– Мотивиращо възнаграждение;

– Възможност за професионално развитие.

            Ако предлаганата от нас позиция представлява интерес за Вас, ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете Вашата автобиография на e-mail – info@nelk.bg

Кандидатурите ще се разглеждат при пълна конфиденциалност и спрямо закона за Защита на личните данни.

След подбор на кандидатите ще бъдете поканени на интервю в подходящо за Вас време.