Столична лекарска колегия на БЛС

Позиция на СЛК във връзка с членския внос