Столична лекарска колегия на БЛС

Позиция на УС на СЛК по повод на Отворено писмо от 19 януари 2024 г. на работещите екипи в УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”

ПОЗИЦИЯ

НА

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СТОЛИЧНА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ

НА

БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

До

Медицинския съвет, УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”

До

Съвета по здравни грижи, УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”

До

Госпожа Ани Стоянова, майка на Даная Кулева

До

Медиите

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

Управителният съвет на Столична лекарска колегия на Български лекарски съюз /УС на СЛК-БЛС/ изказва съболезнования на г-жа Ани Стоянова за загубата на Даная Кулева.

УС на СЛК-БЛС единодушно гласува позиция по повод на Отворено писмо от 19 януари 2024 г. на работещите екипи в УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”.

Призоваваме министърът на здравеопазването и спорещите страни за незабавно нормализиране на обстановката в лечебното заведение, което е абсолютно необходимо за изпълнение на лечебно-диагностичната дейност.

Публичните искания за оставки на министъра на здравеопазването и на изпълнителния директор на болницата, както и заплахата за подаването на колективни оставки от лекари допълнително нагнетяват атмосферата.

Получаването и разпространяването на информация е субективно конституционно право от първа линия, но упражняването му не може да накърнява доброто име на лекарите и да уронва авторитета на УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов” и да се използва за недопустим административен натиск върху здравната система.

УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов” е на всички и е институция в спешната помощ.

          Законодателството предвижда публични административни и съдебни подходи за оспорване и обжалване на констативни протоколи от проверки, издадени от компетентните контролни органи.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СТОЛИЧНА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ-БЛС