Столична лекарска колегия на БЛС

Председателят на СЛК д-р Ваньо Видков получи отличието “Лекарите, на които вярваме” на в-к “24 часа”

Председателят на Столична лекарска колегия д-р Ваньо Видков, двама от зам-председателите му д-р Павлина Здравкова и проф. Милена Станева, както и членовете на Управителния съвет на СЛК доц. Николай Велинов и д-р Гергана Николова, бяха отличени в престижна класация.
Кампанията “Лекарите, на които вярваме”, организизрана от в-к “24 часа” раздаде едни от най-престижните здравни награди у нас в известен столичен хотел.
По време на церемонията бяха представени и резултатите от допитване, поръчано от „24 часа“ и извършено в началото на октомври 2023 г. сред 420 медици.

Според тях:

– 26,5% от лекарите смятат, че трябва да се даде възможност на НЗОК да отказва договори по обективни критерии.

– 23,6% от лекарите пък смятат, че броят на болниците у нас може да се намали, ако се направят болнични клъстъри на териториален принцип.

– 39,4% от лекарите младите специалисти могат да бъдат задържани в България, ако им се създадат възможности за продължаващо обучение в модерни болници, а според 39,1% – като им се вдигнат заплатите. Едновременно с това са нужни облекчени условия за специализации (32,7%) и добри ментори, които да им проправят пътя за бързо професионално развитие (22,9%).

– Лекарите смятат още, че обхватът на извънболничната помощ може да бъде разширен с увеличаване на медико-диагностичните дейности за превенция, профилактика и ранно откриване на социално-значими заболявания (51,3%), с разширяване на обхвата на болничните процедури, които не изискват хоспитализация (50,6%), със създаване за нови клинични пътеки за долекуване (18,1%) и с разширяване на индивидуалните и групови практиките в извънболнична медицинска дейност (11,2%).