Столична лекарска колегия на БЛС

Препоръки на Националния експертен съвет по имунизации за ваксинация срещу COVID-19 през предстоящия есеннo-зимен сезон, одобрени от министъра на здравеопазването

ДО

Д-Р ВАНЬО ВИДКОВ

ПРЕДСЕДЕТЕЛ НА УС НА СТОЛИЧНА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ – БЛС

На Ваш изх. № 184/04.10.2023 г.

УВАЖАЕМИ ДОКТОР ВИДКОВ,

Във връзка с постъпило в Столична РЗИ писмо с горецитирания номер, относно стартиране на прилагането на вариантна ваксина срещу COVID-19 – Comirnaty Omicron XBB.1.5, Ви уведомявам:

Считано от 27.09.2023 г. в страната стартира прилагането на вариантна ваксина срещу COVID-19 – Comirnaty Omicron XBB.1.5.

В тази връзка Ви информирам за препоръките на Националния експертен съвет по имунизации за ваксинация срещу COVID-19 през предстоящия есеннo-зимен сезон, одобрени от министъра на здравеопазването:

1. С оглед на нарастване на броя на заболелите от COVID-19, предстоящия есенно-зимен сезон (2023/2024) и очакваното повишаване на заболяемостта и смъртността от остри респираторни заболявания, в т.ч. грип, които допълнително биха утежнили протичането на коронавирусна инфекция при лица в риск и довели до натоварване на здравната система, Националният експертен съвет по имунизации препоръчва имунизация срещу SARS-CoV-2 през следващите месеци за:

– лица на възраст на и над 60 години;

– лица с хронични заболявания (напр. диабет, сърдечни заболявания, белодробни заболявания и др.), независимо от възрастта;

– имунокомпрометирани лица (напр. лица с HIV, трансплантирани и др.), вкл. имунокомпрометирани деца на и над 6 месеца;

– бременни жени;

– медицински персонал;

– потребители и персонал на социални институции.

2. Имунизацията следва да се извърши с вариантна ваксина, насочена към подвариант XBB.1.5 за осигуряване на защита срещу настоящите доминиращи и нововъзникващи щамове.

3. Вариантна ваксина срещу COVID-19 може да получи и всяко друго лице, изявило желание да бъде ваксинирано, което не попада в посочените групи.

4. Прилагането на вариантна ваксина срещу COVID-19 трябва да е съобразно Кратката характеристика на продукта.

5. Вариантна ваксина срещу COVID-19 може да се приложи на всички лица, съобразно възрастта, вкл. и на преболедували от COVID-19, или на лица с предхождаща имунизация срещу COVID-19, при спазване на минимален интервал, описан в Кратката характеристика на продукта.

6. При лицата от посочените в т.1 групи е препоръчително и прилагането на ваксина срещу сезонен грип. Грипна ваксина може да бъде поставена едновременно с ваксината срещу COVID-19, като двете ваксини се инжектират на различни места. Възможно е ваксините да бъдат поставени и поотделно, при две отделни посещения при лекаря, като в този случай не е необходимо да се спазва определена поредност, както и фиксиран интервал между двете ваксини.

В допълнение Ви предоставяме и следните указания:

I. От 02.10.2023 г. в страната се прилага ваксина Comirnaty Omicron XBB.1.5 за лица от 6 месечна възраст нагоре.

II. Лица, на възраст от 12 години нагоре, при които е започната първична имунизация срещу COVID-19 с ваксина Comirnaty 30 микрограма/доза, се приемат за имунизирани с поставена една доза и не подлежат на завършване на имунизационен курс с втора доза ваксина Comirnaty 30 микрограма/доза. Същите могат да получат ваксина Comirnaty Omicron XBB.1.5 30 микрограма/доза не по-рано от 3 месеца от датата на поставяне на ваксината Comirnaty 30 микрограма/доза.

III. Лица, на възраст 5-11 години, при които е започната първична имунизация срещу COVID-19 с ваксина Comirnaty 10 микрограма/доза, се приемат за имунизирани с поставена една доза и не подлежат на завършване на имунизационен курс с втора доза ваксина Comirnaty 10 микрограма/доза. Същите могат да получат ваксина Comirnaty Omicron XBB.1.5 10 микрограма/доза не по-рано от 3 месеца от датата на поставяне на ваксината Comirnaty 10 микрограма/доза.

IV. Лица, на възраст между 6 месеца и 4 години, при които е започната първична имунизация срещу COVID-19 с ваксина Comirnaty 3 микрограма/доза могат да довършат имунизационната схема с ваксина Comirnaty Omicron XBB.1.5 3 микрограма/доза, съгласно описаната в Кратката характеристика на продукта схема (0 – 3 седмици – 11 седмици), т.е:

  • при приложена 1 доза Comirnaty 3 микрограма/доза се прилагат 2 дози Comirnaty Omicron XBB.1.5 3 микрограма/доза;
  • при приложени 2 дози Comirnaty 3 микрограма/доза се прилага 1 доза Comirnaty Omicron XBB.1.5 3 микрограма/доза.

Ваксините Comirnaty 3 микрограма/доза и Comirnaty Omicron XBB.1.5 от 3 микрограма/доза са взаимозаменяеми.

V. Лица, получили първична имунизация или допълнителни (бустерни) дози срещу COVID-19, независимо от приложената ваксина, могат да получат 1 доза Comirnaty Omicron XBB.1.5 не по-рано от 3 месеца от датата на последната поставена доза ваксина от продукта за съответната възраст – Comirnaty Omicron XBB.1.5 3 микрограма/доза (деца 6 месеца – 4 години), Comirnaty Omicron XBB.1.5 10 микрограма/доза (деца 5 години – 11 години), Comirnaty Omicron XBB.1.5 30 микрограма/доза (лица от 12 години нагоре).

VI. Лица на възраст от 5 години нагоре, които до момента не са ваксинирани срещу COVID-19 могат да получат 1 доза съответно Comirnaty Omicron XBB.1.5 10 микрограма/доза (деца 5 години – 11 години) или Comirnaty Omicron XBB.1.5 30 микрограма/доза (лица от 12 години нагоре) и се считат за ваксинирани.

Към момента няма препоръка за прилагане на втора доза от Comirnaty Omicron XBB.1.5 след период от 3 месеца.

VII. Деца на възраст от 6 месеца до 4 години, които до момента не са ваксинирани или преболедували от COVID-19 могат да получат имунизация с Comirnaty Omicron XBB.1.5 3 микрограма/доза по схема (0 – 3 седмици – 11 седмици).

VIII. Деца на възраст от 6 месеца до 4 години, които са със завършена 3-дозова схема с  Comirnaty 3 микрограма/доза или са преболедували от COVID-19 могат да получат 1 доза ваксина Comirnaty Omicron XBB.1.5 3 микрограма/доза не по-рано от 3 месеца от датата на последната поставена доза или от датата на положителния резултат за SARS-CoV-2. Периодът на прилагане на ваксина след преболедуване от COVID-19 се определя от лекар, в зависимост от клиничното състояние на детето и установения риск от заразяване.

Ваксините Comirnaty Omicron XBB.1.5 3 микрограма/доза (деца 6 месеца – 4 години), Comirnaty Omicron XBB.1.5 10 микрограма/доза (деца 5 години – 11 години) и Comirnaty Omicron XBB.1.5 30 микрограма/доза (за лица над 12 години) са налични в Столична РЗИ и същите се раздават на лечебните заведения и ОПЛ на територията на София-град. Ваксините се заявяват по установения ред.

Отново Ви напомням, че всяка приложена доза ваксина срещу COVID-19 следва да бъде поставена и вписана, съгласно разпоредбите на Наредба № 15 за имунизациите в Република България.