Столична лекарска колегия на БЛС

Ръководството на СЛК взе участие в Регионалната годишна среща, посветена на ваксинопрофилактиката

Регионална годишна среща по Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции при лица на и над 65-годишна възраст”, 2023-2026 г., организирана съвместно от

Столичната регионална здравна инспекция и Столична лекарска колегия на БЛС.

Ръководството на СЛК взе участие в Регионалната годишна среща, посветена на ваксинопрофилактиката. В откриването на форума се включиха председателят на колегията д-р Ваньо Видков, зам.-председателят на СЛК с ресор ПИМП д-р Павлина Здравкова и доц. Йорданка Узузнова, председател на Етичната комисия на СЛК.

“За мен е огромна чест в качеството си на председател на Столична лекарска колегия към БЛС да открия този форум, на който да говорим за най-важната в медицината и здравеопазването тема – недопускането на болестност и превенция на предотвратими заболявания”, заяви д-р Видков.

Юристът на колегията адв. Иван Сотиров бе част от програмата на събитието като панелист и изнесе лекция на тема “Правни аспекти при провеждане на ваксинопрофилактиката”.