Столична лекарска колегия на БЛС

СЛК организира конференция на тема “Ролята на човешкия фактор за ефективна и безопасна медицинска дейност”

На 16 Март 2024г. в гр. София ще се проведе конференция, организирана от Столична лекарска колегия, която ще разгледа ролята на човешкия фактор за ефективна и безопасна медицинска дейност.

В рамките на форума са предвидени 3 сесии – първата, посветена на човешкия фактор в медицината и човешките възможности и ограничения, втората – на безопасността и ефективността в медицинската дейност, третата – засягаща темите за дигитализация, телемедицина и симулационно обучение или “тенденциите във взаимодействието човек – машина”.

Конференцията е ориентирана към лекари, специалисти по здравни грижи, специалисти по дентална медицина, специалисти по обществено здравеопазване и здравен мениджмънт, психолози и др.

Тук може да се запознаете с цялостната програмата на събитието, като е необходимо при желание да присъствате да заявите това на unimed@abv.bg