Столична лекарска колегия на БЛС

СЛК подкрепя позицията на БЛС, касаеща проблема с издаването на е-рецепти

Столична Лекарска Колегия на Български Лекарски Съюз осъжда поведението на Министерството на здравеопазването по повод липсата на адекватна политика за въвеждане на изцяло и единствено на електрони рецепти при антибиотично и антидиабетно лечение. До момента МЗ не направи никакви постъпки, с което изгуби ценно време, което можеше да бъде използвано адекватно в полза на българските пациенти.

Столична Лекарска Колегия на БЛС призовава администрацията на МЗ, определяща политиката у нас, да инициират, да организират и да въвеждат необходимите промени, съобразявайки и координирайки се с компетентните експерти от съсловните организации.

Напълно подкрепяме позицията на Българския лекарски съюз, касаеща проблема с издаването на е-рецепти.

УС на СЛК на БЛС