Столична лекарска колегия на БЛС

СЛК следи с тревога събитията в Университетската болница „Майчин дом“

Столична лекарска колегия следи с тревога събитията в Университетската болница „Майчин дом“.

Безпокойството ни става все по-осезаемо с всяка следващата постъпка, тъй като комплицираната ситуация вече преминава границите на етичните правила и норми лекар-лекар в ущърб на цялото общество.

СЛК не приема „правосъдие“ да се раздава на пресконференции и медийни изяви и с лека ръка да се руши имиджа и постигнатото от доказани професионалисти като проф. д-р Иван Костов, дм.

СЛК смята, че ставащото уронва престижа и на всички съвестно работещи в Университетската болница „Майчин дом“ и ерозира нормалната работна атмосфера, което неминуемо би могло да се отрази на качеството на здравната помощ. А болница със 120 годишна история, в която са работили поколения изтъкнати светила в медицината не заслужава това. Не го заслужава и цялото българско общество.

СЛК не приема почти ежедневно в едно или друго медицинско заведение, а в настоящия случай в Университетската болница „Майчин дом“ фокусът от благородството на медицинската професия да се подменя с недоказани публични изявления позорящи и подронващи авторитета на нейното ръководство.

СЛК смята, че в нашата правова държава, член на Европейския съюз само българският съд е компетентен да се произнесе по надлежния ред относно вината или липсата на такава у когото и да било.

Д-Р ВАНЬО ВИДКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СТОЛИЧНА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ-БЛС