Столична лекарска колегия на БЛС

Смарт карти

Управителният съвет на Столичната лекарска колегия съвместно с Дружеството на семейните лекари гр. София започна подготовката за създаване на система за идентификация и регистрация на лекари базирана на смарт карти.

Картите ще служат за идентификация на лекарите в страната и чужбина и регистрация в различни прояви. Получените данни за участия ще се отразяват в регистъра на лекарите по електронен път,което е задължение на организаторите.

Личните данни ще се взимат от електронния регистър на лекарите и трансферират в картовия център.Транскрипцията на името и адреса на латиница ще се извърши съгласно приетите правила.

Молим колегите, които имат промяна в данните : адрес, телефон, месторабота, специалност, членство в български и международни организации, E-mail, да се обадят лично в офиса на колегията на тел 9463-263. На чип картата ще фигурира първото обявено членство в българска организация.

До 15.09.2008 г. снимките ще се сканират в картовия център, след което в офиса на колегията трябва да се представят в електронен вид/диск/. Промени на данните в чипа на смарт картата ще могат да се извършват само в картовия център.

Техническо описание на картите:модел SLE 4428, 1 KB памет и размери 85*54*0,76 мм.