Столична лекарска колегия на БЛС

Проф. Асен Балтов: 550 незаети щатни бройки ще бъдат съкратени

„Пирогов“ ще съкрати 550 незапълнени щатни бройки и ще спести 1,5 млн. лева за извънреден труд. Това каза изпълнителният директорът на Института по спешния медицина проф. Асен Балтов на извънреден брифинг днес.

„В момента щатът на „Пирогов“ е за 2700 души медицински персонал. Тъй като реално назначени са 2150 души, за да покриват клиниките ни медицинските стандарти, тези хора дават извънредни дежурства. С оптимизирането на клиниките, персоналът ще работи колкото досега без допълнителния труд“, поясни проф. Балтов.

„Няма да има намаление на заплатите и няма да има съкращение на персонала. Персоналът, който не достига, за да се поддържа ниво на компетентност, в момента при това окрупняване, ще бъде достатъчен и ще си имаме нормално ниво, което трябва да има във всяка една клиника“, допълни още той.

Проф. Балтов подчерта, че оздравителният план, предложен от Министерството на здравеопазването, включва предимно оптимизиране на незаети бройки и структури с ниска степен на използваемост на леглата, както и елиминиране на дублиращи се дейности.

„Целта е да се постигне максимално ефективно използване на налични кадри, сграден фонд и апаратура. Персоналът на болницата ще бъде разпределен по структури така, че да отговаря на изискванията на медицинските стандарти. По този начин се изпълняват препоръките на Изпълнителна агенция „Медицински одит”, каза той.

Така от 46 клиниките в „Пирогов“ ще станат 30. Като пример за окрупняването проф. Балтов даде създаването на една обща клиника по хирургия с три отделения, която ще обедини съществуващите към момента четири хирургични клиники. На същия принцип ще бъде създадена клиника по урология с три отделения при наличните в момента четири урологични отделения, както и клиника по неврохирургия с 5 отделения, в която ще се влеят съществуващите 7 неврохирургични отделения. В оздравителния план са предвидени две клиники по ортопедия, при сега налични четири такива, и създаване на общ лабораторен блок.

„Ще разделим пациентопотока на планов и спешен. За спешния поток ще работим със средства по европейска програма за спешна медицина, на която ние сме основен бенефициент. Целта е да се запази болницата като топцентър за спешна медицина“, обясни проф. Балтов.

От вчера е влязла в сила триажната система, информира още директорът на болницата и допълни, че част от лекарите ще бъдат разпределени в спешните приемни кабинети и отделения, с което ще се гарантира непрекъснатото и своевременно обслужване на пациенти при спешни състояния. Друга част пък ще работят в реновирания медицински център на болницата, който ще бъде напълно готов до края на месеца, уточни той.

В четвъртък се очаква да бъде подписан и новият Колективен трудов договор, която ще гарантира сериозно увеличение на заплатите на медицинския персонал, каза още проф. Балтов.

Позицията на проф. Балтов е публикувана в ZDRAVE NET.