Столична лекарска колегия на БЛС

ФОЗ издига кандидатурата на доц. д-р Андрей Кехайов за председател на СЛК на БЛС

ИЗХ. № 02/27.03./8                      

                                               ДО УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  СТОЛИЧНА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ

                                               БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,


С настоящето Ви уведомяваме, че на 24.03.2018 год. се проведе заседание на Дружеството на Факултета по Обществено здраве – МУ гр. София към Софийска регионална колегия на БЛС, в което участваха представители – Председател и членове от други дружества гр. София.

По време на заседанието беше издигната и обсъдена кандидатурата на Доц. Д-р Андрей Веселинов Кехайов за Председател на Районна Колегия на Български лекарски съюз.

В съответветствие на изискванията на Устава на Столична Районна Колегия на БЛС и с явно гласуване – дружеството на Факултета по обществено здраве при МУ гр. София, единодушно номинира Доц. Д-р Андрей Кехайов за Председател на Районна колегия гр. София при БЛС .

Секретар протоколчик на събранието и зам.-председател

На Дружеството на ФОЗ

Гл. Ас. Д-р Р. Горанова – Спасова

/подпис/