Столична лекарска колегия на БЛС

Комисия по лекарска етика


Столична лекарска колегия на БЛС проведе на 30.03.2018 г. в киносалона на ВМА Отчетно-изборно събрание. След проведено гласуване беше избрана следната Комисия по лекарска етика на колегията:

Председател на Комисията по лекарска етика:

 • Проф. д-р Тройчо Троев

Членове на Комисията по лекарска етика:

 • Доц. д-р Любомир Маринчев
 • Доц. д-р Мая Аргирова
 • Д-р Весел Кантарджиев
 • Д-р Атанас Иванов Пелтеков
 • Доц. д-р Йорданка Узунова
 • Д-р Константин Ангелов
 • Доц. д-р Красимира Милчева Казалъкова
 • Д-р Гергана Лазарова
 • д-р Стоимен Стоименов
 • д-р Виктор Спасов