Столична лекарска колегия на БЛС

Контролна комисия


Столична лекарска колегия на БЛС проведе на 30.03.2018 г.  в киносалона на ВМА Отчетно-изборно събрание. След проведено гласуване беше избрана следната Контролна комисия на колегията:


Председател на Контролната комисия: Доц. д-р Андрей Галев. Контролната комисия потвърди избора за и.д. председател,  до провеждането на Общо събрание на Столичната лекарска колегия

  • Членове на Контролната комисия:
  • д-р Христо Галов
  • д-р Георги Балканджиев
  • д-р Валери Лесигерски
  • д-р Катрин Караджова
  • д-р Румяна Шишкова
  • д-р Георги Филипов
  • д-р Емил Филипов
  • д-р Надер Ал Халил