Столична лекарска колегия на БЛС

Управителен съвет


Столична лекарска колегия на БЛС проведе на 30.03.2018 в киносалона на ВМА Отчетно-изборно събрание. След проведено гласуване беше избрано следното ръководство на колегията:


Председател на Столична лекарска колегия на БЛС:

 • д-р Ваньо Видков – ВРИД председател

Заместник председатели на Столична лекарска колегия на БЛС:

 • Д-р Ваньо Видков – болнична помощ 
 • Д-р Катя Захариева – СИМП
 • Д-р Павлина Здравкова  – ОПЛ
 • Главен секретар на Столична лекарска колегия на БЛС:
 • проф. д-р Любомир Алексиев

 • Членове на Управителния Съвет:
 • 1. Доц. Николай Велинов 
 • 2. Д-р Ваня Страхинова   
 • 3. Д-р Румен Танев 
 • 4. Д-р Иван Христов 
 • 5. Д-р Методия Секуловски
 • 6. Проф. Милена Станева
 • 7. Д-р Стефан Гергов 
 • 8. Д-р Гергана Николова 
 • 9. Д-р Делфина Нуниес 
 • 10. Д-р Мария Цолова