Столична лекарска колегия на БЛС

Председател


Д-р Ваньо Видков


ВРИД Председател на УС на Столична Лекарска Колегия 
на Български Лекарски Съюз