Столична лекарска колегия на БЛС

НОВОТО РЪКОВОДСТВО НА СТОЛИЧНАТА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ НА БЛС


На 30.03.2018 г. се проведе отчетно-изборно събрание на СЛК на БЛС. Бяха изслушани и след обсъждане приети отчет за работата на УС на СЛК на БЛС за периода 2015 – 2017 г., финансов отчет и проект за бюджет за 2018 г. Също така отчети за своята дейност направиха Комисията по Професионална етика и Контролната комисия.

За Председател на СЛК на БЛС беше избран д-р Асен Меджидиев, а за Главен секретар бе преизбранад-р Павлина Здравкова.

Зам. Председатели са както следва:

Болнична помощ – д-р Ваньо Видков

СИМП – преизбран за втори мандат д-р Димитър Дамянов

ПИМП – д-р Георги Миндов