Столична лекарска колегия на БЛС

Четвърта научно-практическа конференция на БЛС – 2018 от 26 до 29 април в гр. Несебър


В периода 26-29 април 2018 г., в гр. Несебър ще се проведе Четвърта научно-практическа конференция на БЛС – 2018. 


Основните теми са:
– „Управление на риска в медицинската практика – компликации, пропуски, неудачи” (Подтема: „Развитие на нормативната уредба в съдебната практика; случаи, достигащи до съдебната зала”)
– „Спешни състояния (диабет, миокарден инфаркт, инсулт и др.) – своевременност, достъпност и качество, като превенция за медицински пропуски”

За повече подробности, моля последвайте линка: http://conf.blsbg.com/програма/