Столична лекарска колегия на БЛС

Председателското събрание на СЛК на БЛС ще се проведе на 9 май 2018 г. в сградата на БЧК


ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ДРУЖЕСТВА КЪМ СЛК НА БЛС

ДО ДЕЛЕГАТИТЕ НА СЪБОРА НА БЛС

Уважаеми колеги,

Председателското събрание на СЛК на БЛС на 9 май 2018 г., сряда, ще се проведе от 17 часа в зала „София” в сградата на БЧК, при следния дневен ред:

  1. Определяне броя на делегатите за ОИС на БЛС съгласно чл. 6, ал. 6 от Устава на БЛС.
  2. Разглеждане на предложенията за участие на СЛК в Комисията по избора и Комисия по правомощията на кворума/ мандатна комисия/ на ОИС на БЛС.

18 часа: КАФЕ – ПАУЗА

  1. Разни.

РЕГИСТРАЦИЯТА Е МЕЖДУ 16 И 17 ЧАСА.

За контакти:

Офисът на Столична лекарска колегия на БЛС.

GSM: 0889/430 889.

E-mail: unimed_sf@abv.bg

Главен секретар на СЛК на БЛС………………………………………

                                                   / Д-р Павлина Здравкова /