Столична лекарска колегия на БЛС

Председателят на Столична колегия и Управителния съвет декларираха подкрепа към специалистите по здравни грижи


До г-жа Милка Василева

Председател на БАПЗГ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

От

Д-р Асен Меджидиев,

Председател на Столична Лекарска Колегия на БЛС

и

Управителен съвет на Столична Лекарска Колегия на БЛС

Уважаема г-жо Василева,

От свое име и от името на Управителния съвет на СЛК към БЛС изразявам нашата най-висока оценка към труда, който полагат всички специалисти по здравни грижи в България.

Така както една съсловна организиация разбира необходимостта от промени цел подобряване на условията за работа, надграждане на квалификацията и достойна оценка на труда, друг едва ли може. За всички нас от Столична Лекарска Колегия е от особено значение нашите партньори в цялостния лечебен процес да бъдат удовлетворени във всеки аспект, тъй като това полага солидните, стабилни и много важни основи на здравото, генериращо БВП продукт общество.

Като част от работния процес, в който сме едно цяло, ние от Столична Лекарска Колегия сме наясно колко е важно всеки да има възможността – било тя законова, нормативна, административна и финансова, да се развива пълноценно. Това води до по-адекватните и навременни грижи в цялостния медицински процес. Ето защо подкрепяме основателните Ви искания за по-добри условия на труд и заплащане.

Българските специалисти по здравни грижи са едни от най-добре подготвените. Време е да получат и нагледната оценка колко високо е оценен трудът им!

С уважение,

Д-р Асен Меджидиев,

Председател на СЛК на БЛС

УС на СЛК на БЛС.