Столична лекарска колегия на БЛС

Дневен ред (ПРЕДВАРТЕЛЕН) на 68-И РЕДОВЕН ОТЧЕТНО-ИЗБОРЕН СЪБОР НА БЛС – 08-10 юни 2018 г.


  68И РЕДОВЕН ОТЧЕТНО-ИЗБОРЕН СЪБОР НА БЛС    

                                               08-10 юни 2018 г.

                                                 ДНЕВЕН РЕД:

                                                   /ПРЕДВАРИТЕЛЕН /

                                                      8 ЮНИ /ПЕТЪК/

10.00 – 14.00 Ч. –  РЕГИСТРАЦИЯ НА ДЕЛЕГАТИТЕ

14.00 – 14.30 Ч. – 1. ОТКРИВАНЕ НА 68-И РЕДОВЕН ОТЧЕТНО – ИЗБОРЕН СЪБОР НА БЛС.

ИЗБОР НА ПРЕБРОИТЕЛИ.

СЪОБЩАВАНЕ  СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО  ПРОВЕРКА НА ПЪЛНОМОЩИЯТА И КВОРУМА И НЕЙНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ СЛЕД ИЗБОРА МУ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА.

ПРОВЕРКА НА КВОРУМА.

ИЗБОР НА КОМИСИЯ ПО ИЗБОРА И ОБЯВЯВАНЕ НА НЕЙНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ СЛЕД ИЗБОРА МУ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА.

ИЗБОР НА КОМИСИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА – ПЕТИМА ДЕЛЕГАТИ.

ПРИЕМАНЕ НА ДНЕВЕН РЕД НА СЪБОРА И ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ ЗАСЕДАНИЯТА.

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Д-Р В. ГРОЗЕВ

                                     ЧЛЕНОВЕ: ПРОФ. ОГН. ХАДЖИЙСКИ, Д-Р Г. ПАВЛОВА

14.30 – 16.00 Ч. – 2ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УС НА БЛС ЗА ИЗТЕКЛИЯ МАНДАТ 2015 -2018 г. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КК, ЦКПЕ И АКРЕДИТАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА БЛС.

ГЛАСУВАНЕ ОСВОБОЖДАВАНЕ НЕОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ НА УС НА БЛС                                                                                                              

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Д-Р В. ГРОЗЕВ

                                      ЧЛЕНОВЕ: Д-Р П. ЗАГОРЧЕВ, ДОЦ. СТ. СОПОТЕНСКИ, Д-Р ЮЛ. ЙОРДАНОВ

16.00 – 16.30 ч.      КАФЕ ПАУЗА

16.30 – 18.00 Ч. – 3. ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: ПРОФ. Р. РАДЕВ

                                      ЧЛЕНОВЕ: Д-Р АС. МЕДЖИДИЕВ, Д-Р АТ. КАЛЧЕВ, Д-Р ЦВ. ЦВЕТКОВ

                                                9 ЮНИ /СЪБОТА/

09.30 – 10.30 Ч. – 4. ИЗБОР НА ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА УС НА БЛС

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:   НОВОИЗБРАНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

10.30 – 11.00 Ч . – 5ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АКРЕДИТАЦИОННИЯ СЪВЕТ КЪМ БЛС

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:   НОВОИЗБРАНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

11.00 – 11.30 Ч. – 6. ИЗБОР НА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА УС НА БЛС

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:   НОВОИЗБРАНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

                                      ЧЛЕНОВЕ: НОВОИЗБРАНИТЕ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА БЛС

11.30 – 13.30 Ч. – 7. ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА УС НА БЛС

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:   НОВОИЗБРАНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

                                      ЧЛЕНОВЕ: НОВОИЗБРАНИТЕ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА БЛС

13.30 – 14.30 Ч. –    ОБЯД

14.30 – 15.30 Ч. – 8. ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КК И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦКПЕ

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:   НОВОИЗБРАНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

                                     ЧЛЕНОВЕ: НОВОИЗБРАНИТЕ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА БЛС

15.30 – 17.00 Ч . – 9. ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА КК И ЦКПЕ

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:   НОВОИЗБРАНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

                                        ЧЛЕНОВЕ: НОВОИЗБРАНИТЕ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА БЛС

17.00 – 19.00 ч 10. ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ                    

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:   НОВОИЗБРАНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

                                      ЧЛЕНОВЕ: НОВОИЗБРАНИТЕ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА БЛС

                                                       10 ЮНИ/ НЕДЕЛЯ/

10.00 Ч. – РАЗНИ