Столична лекарска колегия на БЛС

УС на СЛК одобри отделни варианти за личната застраховка „Професионална отговорност“


Управителният съвет на Столична лекарска колегия – БЛС на 4 юни 2018 г. одобри отделни варианти за личната застраховка „Професионална отговорност“ на лекарите, редовни членове на БЛС.

Защитата на лекарите е извън задължителната застраховка от работодателя по чл. 189 от Закона за здравето.

Договореното предвижда 5-годишна ретроактивност, покритие на полицата за събития назад във времето, от датата на сключване на новия договора.

Моля, за допълнителна информация за размера на вноската, вкл. и за самоучастието на лекарите се обръщайте към председателите на медицински дружества.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СЛК-БЛС.