Столична лекарска колегия на БЛС

ДНЕВЕН РЕД на 68-ми РЕДОВЕН ОТЧЕТНО-ИЗБОРЕН СЪБОР НА БЛС В БОРОВЕЦ


ДНЕВЕН РЕД на 68-ми РЕДОВЕН ОТЧЕТНО-ИЗБОРЕН СЪБОР НА БЛС

 08-10 юни 2018 г.

8 ЮНИ /ПЕТЪК/

 10.00 – 14.00 Ч. –  РЕГИСТРАЦИЯ НА ДЕЛЕГАТИТЕ

                                                           ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ

14.00 – 15.00 Ч– ОТКРИВАНЕ НА 68-И РЕДОВЕН ОТЧЕТНО-ИЗБОРЕН СЪБОР НА БЛС

 • ИЗБОР НА ПРЕБРОИТЕЛИ
 • СЪОБЩАВАНЕ СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО ПРОВЕРКА НА ПЪЛНОМОЩИЯТА И КВОРУМА И НЕЙНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ СЛЕД          ИЗБОРА МУ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА
 • ПРОВЕРКА НА КВОРУМА
 • ИЗБОР НА КОМИСИЯ ПО ИЗБОРА И ОБЯВЯВАНЕ НА НЕЙНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ СЛЕД ИЗБОРА МУ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА
 • ИЗБОР НА КОМИСИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА – ПЕТИМА ДЕЛЕГАТИ            И ОБЯВЯВАНЕ НА НЕЙНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ СЛЕД ИЗБОРА МУ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА
 • ПРИЕМАНЕ РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗКАЗВАНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ
 • ПРИЕМАНЕ НА ДНЕВЕН РЕД НА СЪБОРА И ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ ЗАСЕДАНИЯТА

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Д-Р В. ГРОЗЕВ

                                                          ЧЛЕНОВЕ: ПРОФ. О. ХАДЖИЙСКИ, Д-Р Г. ПАВЛОВА

15.00 – 17.00 Ч– 1. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УС НА БЛС ЗА ИЗТЕКЛИЯ МАНДАТ

                                 2015 – 2018 г.

 • ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КК
 • ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦКПЕ
 • ДИСКУСИЯ
 • ГЛАСУВАНЕ ОСВОБОЖДАВАНЕ НЕОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ НА УС НА БЛС

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Д-Р В. ГРОЗЕВ

                                                        ЧЛЕНОВЕ: ПРОФ. О. ХАДЖИЙСКИ, Д-Р Г. ПАВЛОВА,

                                                       Д-Р Ю. ЙОРДАНОВ, Д-Р П. ЗАГОРЧЕВ, ДОЦ. СТ. СОПОТЕНСКИ

                                                           ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ

17.00 – 19.30 Ч. – 2. ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: ПРОФ. Б. КИТОВ

                                                               ЧЛЕНОВЕ: Д-Р А. МЕДЖИДИЕВ, Д-Р А. КАЛЧЕВ, РК-ВАРНА

19.30 Ч.                 –   ВЕЧЕРЯ

                                                 9 ЮНИ /СЪБОТА/

                                                           ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ

09.30 – 11.00 Ч. – 3. ИЗБОР НА ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА УС НА БЛС

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:НОВОИЗБРАНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

                                                          ЧЛЕНОВЕ:ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА РК-СЛИВЕН, РК-БУРГАС    

11.00 – 12.30 Ч . – 4. ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АКРЕДИТАЦИОННИЯ СЪВЕТ КЪМ БЛС

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:НОВОИЗБРАНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС                                      

                                                            ЧЛЕНОВЕ: НОВОИЗБРАНИТЕ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ

12.30 – 14.00 Ч. – 5. ИЗБОР НА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА УС НА БЛС                          

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:НОВОИЗБРАНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

                                                            ЧЛЕНОВЕ: НОВОИЗБРАНИТЕ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА БЛС

14.00- 14.30 Ч. –   ОБЯД

                                                           ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ

14.30 – 17.00 Ч. –   6. ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА УС НА БЛС

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:НОВОИЗБРАНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

                                                        ЧЛЕНОВЕ: НОВОИЗБРАНИТЕ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА БЛС

17.00 – 18.30 Ч. – 7. ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КК

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:НОВОИЗБРАНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

                                                        ЧЛЕНОВЕ: НОВОИЗБРАНИТЕ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА БЛС

18.30 – 20.00 Ч . – 8. ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦКПЕ

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:НОВОИЗБРАНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

                                                           ЧЛЕНОВЕ: НОВОИЗБРАНИТЕ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА БЛС

20.00 Ч.                 –   ОФИЦИАЛНА ВЕЧЕРЯ

                                                 10 ЮНИ/ НЕДЕЛЯ/

                                                               ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ

09.30 – 11.30 Ч. – 9. ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА КК И ЦКПЕ

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:НОВОИЗБРАНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

                                                         ЧЛЕНОВЕ: НОВОИЗБРАНИТЕ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА БЛС

11.30 – 13.30 Ч. – 10. ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ЦКПЕ

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:НОВОИЗБРАНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

                                                            ЧЛЕНОВЕ: НОВОИЗБРАНИТЕ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА БЛС

13.30- 14.15 Ч. –   ОБЯД

14.15 – 16.00 ч– 11ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ                                 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:НОВОИЗБРАНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

ЧЛЕНОВЕ: НОВОИЗБРАНИТЕ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА БЛС                                                

16.00 Ч.                  – 12. РАЗНИ

         12.1. ЗАПОЗНАВАНЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ С ТЕКУЩИТЕ ИНИЦИАТИВИ ПО „ДОМА НА ЛЕКАРЯ” – Д-Р ХИНОВ