Столична лекарска колегия на БЛС

ПРЕДСТОИ ПРЕДСЕДАТЕЛСКО СЪБРАНИЕ


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

УС на СЛК ви уведомява, че на 13 юни 2018г. от 15 ч. в Рапортната зала на СБАЛСМ “Пирогов”
ще се проведе събрание на председателите на дружества към СЛК на БЛС, относно “Програма за професионална отговорност на лекарите”
Подробна информация относно застраховката ще получите до края на работния ден, както и телефон за контакт с член от УС на СЛК.

УС НА СЛК КЪМ БЛС