Столична лекарска колегия на БЛС

Д-р Павлина Здравкова: Всички лечебни заведения трябва да са равнопоставени

– Д-р Здравкова, какви са идеите ви за бъдещото развитие на столичната колегия?

– Когато предстоят избори, е много лесно да се обещава.


Но ние не кандидатстваме за лидери на политически партии, а да сме върха на острието на всички лекари в България и в частност на тези в София. Без значение дали ще бъда част от новото ръководство на колегията или не, винаги ще настоявам за пет основни неща, които и към момента са част от задълженията ни – развиване на продължаващото обучение, даване на експертно мнение по всички наредби и закони, които касаят здравеопазването, защото въпреки че не сме законотворци, имаме достатъчно експертен потенциал да сме полезни в тази насока. За нас също са важни правилата за добра медицинска практика, стандартите, националните рамкови договори, където трябва да станем равноправни с отсрещната страна НЗОК. В момента, колкото и да се стараем, някак си се шири поведението на превъзходство от тяхна страна, въпреки добрите и практически позиции на БЛС. Много трудно постигаме консенсус и съгласие, въпреки че трябва да сме равноправни.

– Кои са най-големите проблеми за медиците в София?

– Всички проблеми, които засягат лекарите в страната, са налични и в София – специализация, финансиране, неизгодни условия на работа, произтичащи от недобрите параметри на НРД. Малко по-трудно се работи в съсловната организация в столицата, защото тук се намират най-много лекари – една трета от тези в страната, и всички работят в различни видове лечебни заведения. Затова на всеки три месеца организираме председателски съвети, за да вземем мнението на всички и да стигнем до общи решения. Тук има общински, частни, университетски лечебни заведения, 31 ДКЦ, трудно е да се намери баланса на интереси, но не е невъзможно. В крайна сметка всички работим по едни правила и сме се обучавали в тази държава, а тя е инвестирала в нас.

– Какво е мястото на съсловната организация в столичното здравеопазване?

– Мястото на съсловието е категорично. То е лидерът, който трябва да задава посоката на развитие на здравната система, защото няма по-добри специалисти в тази сфера от самите лекари. Съсловието е едно семейство, създадено със закон, което трябва да определя правилата за работа, защото е най-компетентно по този въпрос. Ролята му е да даде основните насоки за развитие на специализациите, продължаващото обучение, финансирането на системата и изготвянето на Националния рамков договор. 

– Изработването на областната здравна карта ще бъде един лакмус за ролята на съсловието, ще успеете ли да намерите баланса и в каква посока ще бъде той?

– Ще търсим баланса, не бихме могли да даваме приоритет на някакъв вид лечебно заведение, всички са с равни права. Ще се стараем според специалности, нива и категоризация да запазим оптимални условия за работа, така че всички колеги да намерят реализация и да вършат това, за което са учили. Ние имаме двама представители в Комисията за създаване на областната карта, които са на ниво заместник председатели са подходили сериозно към тази задача. Ние трябва да не допуснем намаляване на легла в столицата. Оказа се, че 47% от хоспитализациите в София са в общинските заведения. Приемат се и много хора от страната, в университетските болници – около 20-30 процента от пациентите са от провинцията. Затова в никакъв случай не можем да намаляваме легла, тенденцията е да се увеличават пациентите. В момента 80 човека на ден кандидатстват за постоянно жителство, което означава, че здравната система ще се натовари. Така че трябва да намерим баланса.

– Тоест в столицата ще има по-скоро увеличаване, а не намаляване на леглата?

– Не бихме искали да има намаляване, разбра се при разумен процент на заетост на леглата. Той обаче няма как да не се постигне, защото пирамидата се обръща. Личните лекари намаляват, много от тях са на възраст 56-57 години, няма ново попълнение по редица причини, така че те не могат да поемат нуждите на жителите на в столицата. Това означава, че все повече ще се натоварва болничната система. Когато има недостиг на кадри, хората продължават нагоре по системата. Затова не бихме искали да има намаляване на леглата, а напротив, но при съответната използваемост и наличие на специалисти. Всички знаем, че дейностите на всички нива са недофинансирани. Системата се тресе, но малко или много като част от старото ръководство и кандидат за новото ще продължа тази практика да отстоявам всички добро, което сме постигнали и да го разширяваме.

– Системата се тресе – може ли да очакваме да ескалира напрежението и да се стигне до протести?

– Много е трудно да се предвиди, защото, когато се разглеждаше НРД за 2018 г., колегите от болничната помощ заявиха една нотка на удовлетвореност от малкото, но все пак постигнато добро, и ние дадохме вота си за подписване, макар и с много компромиси. Въпреки че имаше нотка на удовлетворение в болничната помощ, колегите от доболничната не са удовлетворени от параметрите. Но, за да запазим единството и целостта, дадохме вота си за подписване, както и за сключването на анекс заради падането на Наредба 2. Той обаче ще е валиден само при тези параметри, които вече сме договорили и дори и запетайка да се промени, ще предприемем протестни действия. Но не мога да гарантирам, че общопрактикуващите лекари няма да предприемат протести, каквито вече имаше в София. Мит е, че вземаме много – ние получаваме по 14-16 лв. на година за пациент, извършваме социални услуги, за които не вземаме такси, а сега цените са завишени със 7-8 стотинки. На практика са заложени обеми, които са неизпълними, и това ще генерира финансов резерв, който няма да може да се усвои и ще се стопи. Много от колегите от болничните дружества също ни подкрепиха в недоволството ни. В този аспект на очаквано напрежение смятам, че мога да бъда добър координатор – след като председателят ще е нов, добре е секретарят да е с опит, който да пренесе в новото ръководство. Ако колегите ми гласуват доверие за втори път, съм готова да поема тази отговорност и няма да предам очакванията им.

Интервюто на д-р Здравкова, главен секретар на СЛК на БЛС и кандидат за нов мандат е публикувано в Clinica bg.