Столична лекарска колегия на БЛС

БЛС организира обучение за ефективна медийна комуникация


Уважаеми колеги,

БЛС Ви кани на обучение за ефективна медийна комуникация, което ще се проведе от 15 до 17 март в РИУ Правец Ризорт.

Специализираното обучение, което е  разработено от експерти в медийните комуникации – проф. Здравко Райков, д-р Любомил Иванов и от екипа на PR PLAY, обхваща важните аспекти на ефективното общуване с медиите, които са основна външна публика на Българския лекарски съюз. Преминалите през обучението ще получат сертификати. Обучението има подчертано практическа насоченост. „Неуспешната подготовка е началото на провала“. Тази максима важи изцяло за комуникацията с медиите. Най-важните принципи за успешна комуникация са подготовката и практиката. По това се различават “медийните звезди” от обикновените хора – те са подготвени и имат практика. Това им позволява да реагират бързо и адекватно в ситуации на неочаквани атаки.

Вярваме, че всеки един от нас е важно да знае на кого, какво е и по какъв начин трябва да каже.

Моля до 08.02.2019 г. желаещите да присъстват на обучението  да заявят своето участието, като изпратят мейл с трите си имена и от коя РЛК са или се свържат с ПР отдела на  БЛС:  Станислава Соколова –  0898483597 и Тодорка Костова – 0885999769.

Участието в обучението е срещу символична такса в размер на 50 лв. на 

представител, която трябва да бъде преведена до 18.02.2019г на:

РАЙФАЙЗЕНБАНК ; IBAN: BG69 RZBB 9155 1004 8098 02, BIC RZBBBGSF

Важно уточнение е, че всеки от Вас сам трябва да осигури своя транспорт

  Останалите разходи свързани с обучението, настаняването и престоя в РИУ 

Правец Ризорт, ще бъдат поети от БЛС.

Заявилите участие ще получат допълнително информация за програмата на 

обучението.