Столична лекарска колегия на БЛС

Позиция на УС на СЛК до УС на БЛС


ДО УС НА БЛС

ПОЗИЦИЯ

От

УС на СЛК на БЛС

Уважаеми д-р Маджаров,

Управителният съвет на Столична Лекарска Колегия на Български Лекарски Съюз се обръща към Централния управителен съвет на Български Лекарски Съюз, обезпокоен от опити за въвличане на съсловната организация за взимане на политически решения. По-конкретно визираме искането на някои формати за взимане на становища по обжалването на бюджета на НЗОК пред Конституционния съд.

Напомняме, че БЛС е организация, която защитава интересите и доборото име на българските лекари. Съсловната организация не трябва да взима политически позиции и да защитава политически интереси.

УС НА СЛК НА БЛС