Столична лекарска колегия на БЛС

Благодарствени писма от лекари, получили финансова помощ от Фонд “Млад лекар”