Столична лекарска колегия на БЛС

СЛК е срещу всякакви опити за агресия и вмешателство в професионалната оценка на медици


Столична лекарска колегия следи случая на вербално посегателство в болница “Пирогов”.

СЛК категорично осъжда всякакви форми и опити за агресия над медицински екипи.
В България, както и в частност в университетската болница “Пирогов”, работят едни от най-добрите специалисти в областта на спешните състояния. Те, медиците, и само те са тези, които могат да преценят приоритизирането на пациентите.

Всички опити на вмешателство в дейността са недопустими и в разрез с нормите.

Стандартите са ясни и категорични в медицината по целия свят. Нека у нас също водещите критерии да следват добрата медицинска практика, а не други.
Призоваваме да не се разклащат важните отношения на доверие медицински екип-пациент!