Столична лекарска колегия на БЛС

ВАЖНО!!! ПРОМЯНА В ДАТАТА И МЯСТОТО НА ГОДИШНАТА ОТЧЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ


Уважаеми колеги, 

       Поради промяна на датата и мястото на провеждане на редовната годишна конференция на Столична лекарска колегия на БЛС, 

 моля своевременно да уведомите и организирате делегатите от Вашите дружества.

Д-р Асен Меджидиев

Председател на УС на СЛК на БЛС