Столична лекарска колегия на БЛС

На 10-ти май 2019 г. офисът на СЛК няма да работи