Столична лекарска колегия на БЛС

Столична Колегия подписа договор за обучение и квалификация с най-модерната турска университетска болница Лив Хоспитал


Столична Лекарска Колегия на БЛС сключи договор за съвместно сътрудничество в областта на научната и учебна дейност с една от водещите турски клиники “Лив Хоспитал” в Истанбул. 

В периода 16.06. — 19.06. 2019 г. представители на софийската колеги посетиха болницата в Истанбул и подписаха Рамков договор за съвместно сътрудничество с Медицинска организация благодарение, на който членовете на СЛК от всички медицински заведения в София ще могат да провеждат следдипломно обучение, специализации и продължаващото медицинско обучение на лекарите във всяка от болниците, които са част от групата “Лив Хоспитал” в Турция.

Координаторът на болничната група “Лив Хоспитал” г-жа Мери Истироти запозна зам.-председателят д-р Ваньо Видков, главният секретар д-р Павлина Здравкова и отговорника за международната дейност доц. Николай Велинов със структурата и извършваната дейност от всички лечебни заведения на групата Лив Хоспитал. Г-жа Истироти остана силно впечатлена от дейността на Столична Лекарска Колегия на БЛС, в резултат на което предложи 5 млади лекари определени от наша страна, да проведат обучение в Университетската болница Лив Хоспитал без да заплащат обучението си. 

Сред присъстващите беше и Ректорът на Медицинския университет към същата Медицинска организация. Той покани представителите на специално посещение в ръководеното от него висше учебно заведение. Педстави подробно реда и условията за обучение на студентите,  както и научни постижения в областта на медицината. Благодарение на ползотворния разговор, се  начертаха перспективи за съвместна дейност и предложението наше лекари да осъществяват научната си дейност там.