Столична лекарска колегия на БЛС

Отговор на държавния главен санитарен инспектор, касаещ справката за имунизации


Отговор за имунизации