Столична лекарска колегия на БЛС

Столична Лекарска Колегия на БЛС: Нека да не забравяме, че доверието между лекар и пациент е необходимо на всички


Управителният съвет на Столична лекарска колегия на БЛС проведе извънредно заседание по случая с 3-годишното дете, което почина на 14.11. 19 г. в София. Пълният състав единодушно се обедини около становището, че обобщенията вменяващи вина на цялото лекарско съсловие не са в интерес нито на съсловието, нито на пациентите, нито на цялото общество.

Нека да не забравяме, че доверието между лекар и пациент е необходимо на всички. В момент като този то е по-крехко и деликатният подход към него е препоръчителен до степен наложителен.

Комисията по лекарска етика към СЛК на БЛС се събра на извънредно заседание с цел разглеждане професионалните и морално-етични въпроси, свързани с упражняването на лекарската професия и във връзка с писмо от директора на ИАМО. Прилагаме протокол № 18 от извънредното заседание на КПЕ, проведено на 21. 11. 2019 г.:

КПЕ разгледа писмо № ИАМН-15-00-37 от 20. 11. 2019 г., относно тригодишно момче, починало на 14.11. 2019 г.

КПЕ обсъди подробно всички медийни публикации, както и изказванията на длъжностни лица по конкретния случай.

Към настоящия момент в КПЕ на са постъпвали сигнали в писмен вид и КПЕ не откри в медийните изявления нарушения на морално-етичните правила в отношенията лекар-пациент.

Достъпът до медицинска помощ, своевременност и пълен обем на медицинската сулуга е изцяло в правомощията на Изпълнителната агенция “Медицински надзор”.

КПЕ, председателствана от проф. Тройчо Троев ще се произнесе в спешен порядък по всеки постъпил сигнал (жалба) относно нарушения на Кодекса на Професионална етика на лекарите в Бъглария за детето, починало на 14. 11. 2019 г.

Председателят на Столична лекарска колегия на БЛС д-р Асен Меджидиев заяви: “Категорично и най-отговорно лекарите не просто работим, а сме безрезервно  отдадени на пациентите и професията си. Няма думи, с които да се опише как се чувстваме, когато лечението е неуспешно и загубим пациент, независимо от положените усилия.

Вярваме в работата и обективността на компетентните институции и органи, ето защо съсловната организация ще окаже пълно съдействие при изясняване на случая, така че да бъде съхранен авторитетът на лекарите и  доверието на пациентите”.