Столична лекарска колегия на БЛС

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА СТОЛИЧНАТА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ НА БЛС 30-31 МАРТ 2018 ГОДИНА

СЪБРАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В КИНОСАЛОНА НА ВОЕННО-МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ

                                                      РЕГИСТРАЦИЯ: 8.00 – 10.00 Ч.

Първо заседание 10.00 -12.30 ч.

 1. Избор на:
 • Мандатна комисия
 • Комсия по избора
 • Комисия по предложенията
 1. Избор на Председатели на заседанията
 2. Отчетен доклад на СЛК на БЛС
 3. Финансов отчет и Проект на Бюджет за 2018 г.
 4. Отчетен доклад на Комисията по лекарска етика
 5. Отчетен доклад на Контролната комисия
 6. Разисквания по докладите

       ОБЕДНА ПОЧИВКА: 12.30 – 13.00 ч.

Второ заседание: 13.00 – 16.00 ч.

 1. Избор на Председател на СЛК на БЛС
 2. Избор на Главен секретар на СЛК на БЛС
 3. Избор на Зам.-Председатели на СЛК на БЛС
 4. Избор на членове на УС на СЛК на БЛС

         КАФЕ ПАУЗА 16.00 – 16.15 ч.

Трето заседание: 16.15 – 19.00 часа

 1. Избор на Председател на Комисията по лекарска етика
 2. Избор на членовете на Комисията по лекарска етика
 3. Избор на Председател на Контролната комисия
 4. Избор на членове на Контролната комисия
 5. Избор на делегати от СЛК на БЛС за Събора на БЛС

ЗАБЕЛЕЖКА:

При неизчерпване на дневния ред на Общото отчетно-изборно събрание, работата на същото ще продължи в събота 31.03.2018 г. от 10.00 ч.